Banner_slogan1.png

Day a Week School is een project voor excellente leerlingen, kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. 

 

 

Day a Week School Amsterdam biedt wekelijks een leer- en trainings-programma voor excellente leerlingen, kinderen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Ze komen wekelijks één dag bijeen met ontwikkelingsgelijken van de eigen of andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal en filosofie en denkstrategieën. Er is aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en tijdsmanagement. Daarnaast zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Kinderen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is.

 

Doel


Day a Week School heeft als doel een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling en het voorkomen van demotivatie, op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Kenmerkend is dat de excellente leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij hun eigen niveau en leerplezier, naast dat van de (meer-)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt uitgedaagd door bijvoorbeeld een spreek-beurt te geven of zijn ervaringen te delen met de groep. Een van de belangrijke principes is leren leren!

Voor de Day a Week School is het voorkomen van een tweedeling in het Amsterdamse basisonderwijs een belangrijke keuze. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van de excellente leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden.

Welk profijt heeft de reguliere school van Day a Week School? Scholen werken met een identificatieproces dat door de Day a Week School-medewerkers is ontwikkeld. Hierdoor krijgen zij een beter inzicht in de karakteristieken van cognitief getalenteerde en excellente kinderen. Zij kunnen tevens talentvolle leerlingen identificeren waarvan zij dat in eerste instantie niet hadden verwacht. Scholen zullen meer inzicht krijgen in het oplossen van problemen met leerlingen. Een overzicht van Day a Week School-lesinhouden zullen worden gedeeld met de participerende scholen, zodat er aldoende een documentatiecentrum ontstaat op het gebied van onderwijs aan talentvolle en begaafde leerlingen.

Welk profijt hebben de kinderen van Day a Week School?

 

Het talent van de kinderen wordt herkend en erkend. Dit is een belangrijk aspect voor deze kinderen. De getalenteerde en begaafde leerlingen krijgen de gelegenheid om met leerlingen van hun eigen niveau samen te werken, zodat zij op cognitief gebied aansluiting vinden. Het lesaanbod volgt de interesses van de begaafde leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden.

 

Voor meer informatie kijk op de website: www.dayaweekschool.nl