Banner_visual1.png
Banner_slogan3.png

Huisvesting

NicolaasMaes nieuwbouw

 

De situatie

De stichting OOadA beheert 22 scholen met meer dan 30 gebouwen in de binnencirkel van Amsterdam. Een groot deel van de gebouwen is oud en soms zelfs een monument. Deze gebouwen maken meestal deel uit van dicht op elkaar gebouwde huizenblokken. Dit heeft grote gevolgen voor het huisvestingsbeleid van de stichting. Deze situatie biedt zowel de stichting als de betreffende stadsdelen namelijk weinig manoeuvreerruimte bij het scheppen van eigentijdse huisvestingsvoorzieningen. Dit noodzaakt ons tot een zeer intensieve en strakke planvorming, budgetbewaking en tijdig overleg met de overheden, omwonenden en uitvoerders.
 

Beheer

Straatview02Afgelopen jaar zijn vijf van onze schoolgebouwen in het kader van het stedelijke project 'energieke scholen' ingrijpend gerenoveerd. Dat houdt in dat er forse verbeteringen zijn aangebracht op het terrein van ventilatie, isolatie, verlichting en klimaatbeheersing. Op basis van subsidie vanuit het Rijk, stad en stadsdelen is er op deze terreinen dus veel geïnvesteerd. Maar ook vanuit de voorziening onderhoud is een fors bedrag gebruikt voor deze aanpassingen. Daarbij is gebleken dat een dergelijke geforceerde aanpak veel extra kosten met zich meebrengt. Met name in de oude gebouwen veroorzaken ingrepen op het vlak van klimaatbeheersing en ventilatie veel bijkomende werkzaamheden aan en vervangingen van vloeren, plafonds en muren, die vanuit de eigen voorziening gefinancierd moeten worden. De stichting heeft dan ook forse extra kosten moeten maken om de betreffende scholen weer in een optimale staat te brengen.

In 2010 hebben wij met betrekking tot het huisvestingsbeleid de volgende beleidsprioriteiten gehanteerd:

  • Het vertalen van het oude MOP (meerjaren onderhoudsplan) naar een kortdurend MOP.
  • Het uitvoeren van ingrijpende aanpassingen in het kader van het project 'energieke scholen'.
  • Het inlopen van het achterstallig onderhoud. Daarbij is enerzijds een combinatie gemaakt met het project 'energieke scholen' en anderzijds is de renovatie van een beperkt aantal scholen grondig ter hand genomen.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de speelpleinen en speelvoorzieningen.