Banner_visual2.png
Banner_slogan3.png

Personeelsbeleid

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel is een organisatie die het schoolbestuur vormt van 21 basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum. Ruim 700 medewerkers stellen als doel kwalitatief en eigentijds onderwijs te geven aan ruim 7500 leerlingen.

 

Openbaar Onderwijs aan Amstel ziet haar medewerkers als haar kostbaarste kapitaal. Competente en betrokken medewerkers maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van de scholen. Professioneel handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en het onderhouden van een op samenwerking gerichte relatie met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit.

 

Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van Openbaar aan de Amstel is erop gericht om die kwaliteiten te herkenen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Daarnaast moet voldaan worden aan de wettelijke verplichtingen en afspraken die gemaakt zijn in de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.

 

In de afgelopen jaren zijn de volgende personeelsbeleidsonderwerpen ingevoerd of voortgezet: harmonisering en opstellen van nieuw personeelsbeleid, invoering gesprekkencyclus, beloningsdifferentiatie, stimuleren van deelname aan kweekvijvertrajecten, promoten van de lerarenbeurs. Tevens is gestart met de invoering van de functiemix.