1

scholen

1

leerlingen

Jaarverslag

Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering en de financiën. Onze stichting staat bekend om de goede kwaliteit van het jaarverslag. 

Onderdelen van het jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag, verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

 

1. Bestuursverslag

In dit deel van het jaarverslag geven we de voortgang van het strategisch beleidsplan weer en blikken we terug op bedrijfsmatige activiteiten in het boekjaar. 

 

2. Verslag van de raad van toezicht

In het verslag van de raad van toezicht kan men lezen hoe het toezicht op de organisatie invulling heeft gekregen.

 

3. Jaarrekening

De jaarrekening is een financiële weergave van de stichting, met een toelichting op de feitelijke cijfers  over het betreffende boekjaar.

Jaarverslag


NIEUW! Leerkracht groep 4 - De Witte Olifant

NIEUW! leerkracht middenbouw - Kindercampus Zuidas

NIEUW! Officemanager bestuurskantoor OOadA

Nieuw! Leerkracht groep 3 - Olympiaschool

NIEUW! TSO coördinator - Basisschool Oostelijke Eilanden (kleine BOE)

NIEUW! Leerkracht groep 1-2 (3 tot 5 dagen) - 3e Dalton School

NIEUW! De Notenkraker - leerkrachten onder-, midden- en bovenbouw

NIEUW! Leerkracht onderbouw- De Springstok

NIEUW! Leerkracht- Merkelbachschool

Leerkracht onderbouw- 6e montessorischool Anne Frank

Leerkracht middenbouw- 6e montessorischool Anne Frank

Intern Begeleider - Olympiaschool

Groepsleerkracht 2e Daltonschool - werkdagen in overleg

Theo Thijssenschool - leerkracht groepen 1, 2, 4 en 5.

Leerkracht onderbouw, middenbouw, bovenbouw- Nicolaas Maesschool

Intern Begeleider Nicolaas Maesschool

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
https://ooada.homerun.co/?lang=nl

Stuur je (open) sollicitatie, voorzien van CV, t.a.v. Jona Isaac (personeelszaken).

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.