1

scholen

1

leerlingen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Door de recente onderwijsontwikkelingen zijn er steeds meer onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen. Om te komen tot goede besluitvorming én goede medezeggenschap is het belangrijk dat de medezeggenschap op bestuursniveau goed functioneert. Vandaar dat het bestuur grote waarde hecht aan de samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 

In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad bespreken de vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden voorstellen van het bestuur die van gemeenschappelijk belang zijn. Zij nemen een gezamenlijk standpunt in waarbij het belang van de stichting en de belangen van alle betrokken scholen worden meegewogen. Ook kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zelf komen met initiatieven.

Het bestuur is gebaat bij een goede samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarvoor is het belangrijk dat leden goed worden geïnformeerd en dat ze betrokken worden bij belangrijke onderwerpen.

 

De voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is Saskia Boissevain, leerkracht op de 6e Montessorischool Anne Frank. De (onafhankelijke) secretaris is Roos van odijk. Zij is werkzaam op het bestuurskantoor.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is per e-mail te bereiken onder: r.vanodijk@ooada.nl

 

 

Downloads

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


NIEUW! De Burght - leerkracht grp 6

NIEUW! Bestuurskantoor - Office Manager

De kleine Nicolaas - vakleerkracht bewegingsonderwijs

15e Montessori - leerkracht grp 1-2 tijdelijk mrt-aug 2022

Nicolaas Maesschool - leerkracht grp 5

Basisschool Oostelijke Eilanden - Intern Begeleider

De Notenkraker - leerkracht grp 8

De Notenkraker - leerkracht grp 1/2 d

De Notenkraker - leerkracht grp 7

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
Stuur je (open) sollicitatie, voorzien van CV, t.a.v. Jona Isaac (personeelszaken).

 

 

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.