1

scholen

1

leerlingen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Door de recente onderwijsontwikkelingen zijn er steeds meer onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen. Om te komen tot goede besluitvorming én goede medezeggenschap is het belangrijk dat de medezeggenschap op bestuursniveau goed functioneert. Vandaar dat het bestuur grote waarde hecht aan de samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
 

In de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad bespreken de vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden voorstellen van het bestuur die van gemeenschappelijk belang zijn. Zij nemen een gezamenlijk standpunt in waarbij het belang van de stichting en de belangen van alle betrokken scholen worden meegewogen. Ook kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zelf komen met initiatieven.

Het bestuur is gebaat bij een goede samenwerking met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarvoor is het belangrijk dat leden goed worden geïnformeerd en dat ze betrokken worden bij belangrijke onderwerpen.

 

De voorzitters van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn Saskia Boissevain, leerkracht op de 6e Montessorischool Anne Frank en Chantal van Binsbergen, ouder van de Theo Thijssenschool. De (onafhankelijke) secretaris is Roos van odijk. Zij is werkzaam op het bestuurskantoor.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is per e-mail te bereiken onder: roosvanodijk@ooada.nl

 

 

Downloads

Onze 22 scholen


De Springstok

Olympia

Kindercampus Zuidas

Merkelbachschool

1e Montessorischool De Wielewaal

6e Montessorischool Anne Frank

9e Montessorischool De Scholekster

14e Montessorischool De Jordaan

15e Montessorischool Maas en Waal

2e Daltonschool Pieter Bakkum

3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Basisschool Oostelijke Eilanden BOE

Dr. E. Boekmanschool hoofdvestiging

De Kleine Reus

De Burght

Dongeschool

De Witte Olifant

Nicolaas Maesschool

Basisschool de kleine Nicolaas

De Notenkraker

Theo Thijssenschool

Oscar Carré