1

scholen

1

leerlingen

OOADA Actueel

Procedure nieuwe bestuurder succesvol afgerond
De Raad van Toezicht van OOadA is verheugd om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te kunnen melden dat Bert Groenewoud per 1 november a.s. de nieuwe voorzitter wordt van ons College van Bestuur. 
Lees meer ›
Zomervakantie vrolijk verwelkomd
Op onze 22 scholen is de zomervakantie vrolijk verwelkomd. Terwijl iedereen de laatste spullen opruimt, kinderen uitzwaait, tafels schrobt, dozen voor een interne verhuizing vult of lessen voorbereidt voor onze 2 SummerCamps deze zomer....lonkt de vakantie vandaag! Bekijk de video!
Lees meer ›
Stadsbreed online kennismaken met basisscholen
Directeur Katja Goedhart-Rakic van de 6e Montessorischool Anne Frank stond vandaag tijdens de eerste 'Dag van de Basisschool' niet alleen ouders te woord maar ontving ook NH Media. Bekijk het reportage


Over OOadA

Zijn onze leerlingen klaar voor een wereld die steeds sneller verandert? Hebben ze straks genoeg bagage? Hoe halen we alles uit elke leerling? Dat zijn de vragen waar de schoolteams en het bestuurskantoor van Openbaar Onderwijs aan de Amstel zich mee bezighouden.
Zijn onze leerlingen klaar voor een wereld die steeds sneller verandert? Hebben ze straks genoeg bagage? Hoe halen we alles uit elke leerling? Dat zijn de vragen waar de schoolteams en het bestuurskantoor van Openbaar Onderwijs aan de Amstel zich mee bezighouden.
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit 22 openbare basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum. Wij hebben bijvoorbeeld zes Montessorischolen, twee Daltonscholen, twee Cultuurprofielscholen, twee Ontwikkelingsgerichte scholen en twee Integrale Kindcentra. Ondanks de verscheidenheid in schoolconcepten, schoolteams en populaties hebben de scholen onder OOadA gemeenschappelijke kenmerken;

 

Ambitie. Om te beginnen kenmerkt OOadA zich door ambitie. Iedereen wil het beste voor de leerlingen. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit die we leveren en de manier waarop iedereen zijn functie invult. Wij geloven dat ambitie nodig is om steeds beter onderwijs te bieden.

 

Hecht team. Teamwork is bij ons duidelijk herkenbaar. Overal is interesse om bij elkaar te kijken, ervaringen en ideeën te delen, elkaar te hulp te schieten en samen de kar te trekken. Als schoolbestuur zetten wij ons in om deze uitwisselingen te stimuleren.

 

Dynamiek. Er gebeurt veel, we doen veel, we werken hard en we pakken veel aan. We lopen graag voorop en we zijn erg nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Mensen die het initiatief nemen, worden binnen OOADA gewaardeerd, omdat wij geloven dat zij veranderingen teweeg kunnen brengen. 

 

Eigenwijs. Eigenwijs zijn we wel. We doen het heel graag op onze eigen manier. En of iets werkt of niet werkt, dat ervaren we liever zelf door per situatie te bekijken wat het beste is. Wij hechten aan die eigenheid, omdat het individuen en schoolteams ruimte geeft voor creativiteit en betrokkenheid. We willen geen organisatie zijn waarbij de centrale leiding bepaalt hoe alles precies in de schappen ligt.

 

 

 

Over OOadA


NIEUW! Leerkracht grp 1-2 Kindercampus Zuidas

NIEUW! Onderwijsassistent - 1e Montessori De Wielewaal

NIEUW! Gymleerkracht de Kleine Nicolaas

NIEUW! Adjunct- directeur 2e Daltonschool Pieter Bakkum

Leerkracht groep 5 Boekmanschool

Teamleider de Notenkraker

Vakleerkracht beeldende vorming Dongeschool

Leerkracht beeldende vorming en cultuur de Kleine Nicolaas

Leerkracht groep 6 3e Daltonschool

Leerkracht groep 4 3e Dalton school

Co-teacher bovenbouw de Notenkraker

Leerkracht bovenbouw 9e Montessorischool de Scholekster

Leerkracht bovenbouw de Notenkraker

Open sollicitatie
Leerkrachten over werken bij OOadA
22 unieke lokaties
Stuur je (open) sollicitatie, voorzien van CV, t.a.v. Jona Isaac (personeelszaken).

 

 

 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Ajax en Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor leerkrachten en ondersteunend personeel in Amsterdam en daarbuiten.

Die ambitie genereert vragen. Hoe vinden we geschikte medewerkers, hoe behouden we onze mensen en hoe begeleiden we nieuwe collega's?
Het werkgeverschap dat ons voor ogen staat geeft de komende jaren een kwalitatief antwoord op deze vragen en zorgt voor een grote werknemerstevredenheid.